İfraz (Ayırma)

İfraz (Ayırma)

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar planlarına uygun olarak düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemine kısaca ifraz denir.


İfraz Dosyasında Bulunması Gerekenlerden Bazıları;

-Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri form

-Vekaletname veya sözleşme

-Tapu senedi veya tapu kaydı

-Kadastral plan örneği

-Değişiklik tasarımı

-Pafta durumu

-Ölçü krokisi

-Alan hesapları

-Onaylı plan örneği ve plan hükümleri

-Tescil Beyannamesi