Fenni Mesuliyet (TUS)

Fenni Mesuliyet (TUS)

Fenni Mesuliyet (TUS) Genel ve kısa tanımıyla, proje ve eklerine uygun olarak bir yapının tus'nu üstlenen kişilerdir. Mühendis ya da mimarların ruhsata tabii bir yapının inşa aşamasında kendi mesleklerine dair (misal, inşaat mühendisi yapının statik ve betonarme projesinden, mimar mimari projesinden, elektrik mühendisi tesisat projesinden, makina mühendisi ısı ve yalıtım projesinden, harita mühendisi temelden subasman kotuna kadar yapının düşey ve yatay konumda doğru yerleştirilmesine ilişkin aplikasyon projesinden sorumludur) ortaya koyduğu imar kanunu hükümleri doğrultusunda yapmakla mükellef olan, sorumlu ve taahhüt edici teknik elemanlara verilen ortak terim.