Aplikasyon İşlemleri
Aplikasyon İşlemleri
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi ...
CBS
CBS
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ...
Cins Değişikliği
Cins Değişikliği
Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, ...
Fenni Mesuliyet (TUS)
Fenni Mesuliyet (TUS)
Genel ve kısa tanımıyla, proje ve eklerine uygun olarak bir yapının tus'nu üstlenen kişilerdir. Mühendis ya da ...
Halihazır Harita
Halihazır Harita
Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren ...
İfraz (Ayırma)
İfraz (Ayırma)
Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar planlarına uygun olarak düzenlenen ...
İmar Barışı
İmar Barışı
İmar barışı uygulaması, iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân ...
İmar Uygulamaları
İmar Uygulamaları
İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişimine doğrudan etki ediyor. İhtiyaca yönelik ve ...
Kadastral Harita
Kadastral Harita
Bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır; bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve ...
Kübaj Hesabı
Kübaj Hesabı
Kübaj; sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam ...
Kum - Maden Ocağı Haritaları
Kum - Maden Ocağı Haritaları
Bu yönergenin amacı, turizme kaynak teşkil eden doğal değerlerimizin korunarak daha rasyonel ve verimli ...
Plankote ve Rölöve
Plankote ve Rölöve
Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen ...
Projeler
Projeler
Bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi ...
Tevhid (Birleştirme)
Tevhid (Birleştirme)
Birleştirme (Tevhit); Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha ...
Topoğrafik Harita
Topoğrafik Harita
Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik(şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde eş yükseklik ...
Vaziyet Planı
Vaziyet Planı
Vaziyet planı, inşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet ...
Yağmur Suyu - İçme Suyu Projeleri
Yağmur Suyu - İçme Suyu Projeleri
Kotaş Harita Mühendislik siz değerli müşterilerimize Yağmur Suyu - İçme Suyu Projeleri için de hizmet ...
Yer Tespiti
Yer Tespiti
Önemli yerleri ,hastane, okul, camii, iller, ilçeler, köyler, eczane, alışveriş merkezleri, tatil yerleri otel ve ...
Yola Terk İşlemleri İhdas
Yola Terk İşlemleri İhdas
Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar ...
Zemin Etüdü
Zemin Etüdü
Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik ...
Zemin Tespit Tutanağı
Zemin Tespit Tutanağı
Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama “yapı kayıt belgesi”; ikinci aşama ise ...
Plan
Plan

Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür ...